Subsidie windenergie

Om in Nederland de productie en het gebruik van zogenaamde groene energie aan te moedigen heeft de overheid een aantal vormen van fiscale stimuleringsmaatregelen en subsidies in het leven geroepen. Door de kosten van het gebruik en de productie van windenergie te verlagen hoop men dat er meer gebruik zal worden gemaakt van de energievorm.

overstappen banner

Zo kunnen investeerders in projecten die betrekking hebben op windenergie een beroep doen op de Subsidie Duurzame Energie (SDE). Het aanleggen van windparken wordt hierdoor voordeliger en dus aantrekkelijker gemaakt.

Een milieuvriendelijk project kan een zogenaamde groenverklaring aanvragen bij het ministerie waardoor het in aanmerking komt voor groen beleggen. Groen beleggen betekent dat men geld uit speciale fondsen gaat beleggen in allerlei projecten die een gunstig effect op het milieu hebben. Windparken behoren daar ook toe.

Verder worden er door de overheid subsidies gegeven voor projecten die onderzoek verrichten naar de mogelijkheden van duurzame energie te verbeteren of verder te ontwikkelen.

Bedrijven die investeren in duurzame energie zoals windenergie kunnen eveneens rekenen op verschillende vormen van subsidie van de overheid. In Nederland kunnen bedrijven die dergelijke investeringen hebben gedaan een bepaald percentage aftrekken van de fiscale winst waardoor de gemaakte kosten worden verlaagd. In sommige gevallen hangt de hoogte van deze aftrek af van de bereikte effecten voor het milieu en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Onder bepaalde voorwaarden kunnen bedrijven zelfs gemaakte kosten voor het ontvangen van milieuadvies van hun fiscale winst aftrekken.

Projecten die op experimentele basis worden uitgevoerd om als bijdrage te kunnen dienen aan de overgang naar het bereiken van een duurzame energiehuishouding kunnen op steun van de overheid rekenen in Nederland.

samenom banner