Subsidie zonne-energie

De overheid zet zich nog steeds erg in om het gebruik van duurzame en schone energie te bevorderen. Dit geldt dus ook voor het gebruik van zonne-energie. Bij het berekenen van de subsidies is door de overheid gekeken naar de gemiddelde kostprijs van de verschillende mopgelijkheden waarmee men duurzame energie op kan wekken.

overstappen banner

De subsidie zal de opbrengst die uit de verkoop van de opgewekte energie gedurende de levensduur van de installatie aanvullen. Hiermee zal dus de onrendabele top worden gesubsidieerd. De subsidie zal daarom elk jaar variƫren afhankelijk van de ontwikkeling van de prijs van energie.

Voor kleinschalige installaties die gebruik maken van zonne-energie (dus installaties die 1 tot 15 kilowatt piekvermogen (kWp) hebben) wordt de subsidie 24,4 eurocent per kWh. Terwijl deze voor de grotere installaties (tot 100 kWp) 35,1 eurocent zal bedragen. Voor kleinschalige projecten wordt een budget opengesteld dat gelijk is aan totaal 20 Megawatt (MW) aan vermogen. De grotere projecten zullen het met een budget van in totaal 5 MW vermogen dienen te stellen. Dit levert per jaar respectievelijk 17 en 4 Gigawattuur (GWh) aan schone en duurzame stroom op.

De Subsidieregeling Duurzame Energie zal worden uitgevoerd door SenterNovem. Subsidies kunnen worden aangevraagd vanaf eind januari tot en met 1 november 2010. Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie dient men echter aan een aantal voorwaarden te voldoen. Bovendien kan men na de sluitingsdatum geen aanvragen meer indienen. Hierover is de overheid heel strikt en zullen alleen die mensen gesubsidieerd worden die binnen de subsidieperiode hun aanvraag voor het gebruik van zonne-energie volledig hebben ingediend.

samenom banner