Subsidie zonnecellen

Zonnecellen zijn de belangrijkste onderdelen van zonnepanelen. Zij vangen immers het zonlicht op en zetten dit om in elektriciteit. Door op deze manier elektriciteit op te wekken maakt men geen gebruik van fossiele brandstoffen en stoot daardoor ook geen CO2 uit (dat is namelijk schadelijk voor het klimaat in verband met het broeikaseffect).
De overheid wil daarom zoveel mogelijk particulieren en bedrijven stimuleren om gebruik te gaan maken van schone en duurzame energie. Om dit te kunnen bewerkstellingen heeft de overheid niet alleen subsidies maar ook fiscale voordelen in het leven geroepen die het gebruik van bijvoorbeeld zonne-energie aantrekkelijker kunnen maken.

overstappen banner

Zo kan men bijvoorbeeld een subsidieaanvraag doen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). Het ministerie van Economische Zaken heeft de verantwoordelijkheid voor deze regeling. Een aanvraag voor deze subsidie kan indienen bij de uitvoeringsinstantie SenterNovem. De SDE is een subsidie op de productie van elektriciteit en dus niet op de aanschaf van zonnepanelen zelf. Voor zonne-energie, krijgt men als producent 33 eurocent per Kilowattuur (KWh) door de overheid vergoed.

Doordat men vergoeding ontvangt zal men eerder de investering, die voor de aanschaf van de zonnecellen is gedaan, hebben terugverdiend. Dit kan voor een aantal mensen net voldoende zijn om over te stappen van het gebruik van conventionele energie naar energie die wordt opgewekt aan de hand van zonnecellen.

Om, als producent van zonne-energie, in aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie dient men wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Bovendien dient er op tijd bij te zijn want wanneer het subsidiepotje leeg is heeft men eenvoudigweg pech gehad. Dit geldt ook voor de periode waarin men de subsidie SDE kan aanvragen. Wanneer men een dag te laat is komt men namelijk niet meer voor de vergoeding in aanmerking.

samenom banner