Subsidie zonnecollectoren

Op het moment dat men energie op gaat wekken door middel van zonnecollectoren kan men in aanmerking komen voor een subsidie via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). Dit is een regeling die valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. De subsidie aanvraag kan men bij de uitvoeringsinstantie SenterNovem indienen. Het betreft echter wel een subsidie op de productie van elektriciteit, dus niet op de aankoop van een zonnecollector. Voor de productie van de zonne-energie, krijgt men als producent een bedrag van 33 eurocent per Kilowattuur (KWh) als vergoeding uitbetaald.

overstappen banner

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze vorm van subsidie dient men wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Bovendien dient men de aanvraag in te dienen binnen de door de overheid gestelde periode. Zelfs wanneer men slechts een dag te laat is met de aanvraag voor de subsidie heeft men het recht hierop reeds verspeeld. Verder dient men er rekening mee te houden dat het potje, waaruit deze subsidie zal worden betaald, niet altijd gevuld zal blijven. Met andere woorden: op is op.

De reden waarom de overheid een dergelijke regeling in het leven heeft geroepen is dat men projecten wil ondersteunen waarbij energie wordt opgewekt die het milieu nauwelijks belast. Met de regeling worden juist die projecten ondersteund die net niet uit de kosten kunnen komen. Op deze manier wil de overheid het gebruik van duurzame en schone energie stimuleren en aantrekkelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek. Het is dus een regeling die niet alleen voordelig is voor de portemonnee van de eigenaar van de zonnecollector maar zeer zeker ook een die ten gunste komt van het milieu.

samenom banner