Subsidie

Het woord subsidie is afgeleid van het Latijn subsidium, dit betekent ondersteuning, hulp of bijstand. Vandaag de dag wordt het woord gebruikt voor een tijdelijke bijdrage die gedaan wordt door de overheid danwel door een niet commerciƫle organisatie. De redenen waarom een subsidie wordt verstrekt is vaak het kunnen starten of het uitvoeren van een bepaalde activiteit. Bij een dergelijke activiteit is niet altijd het economische belang de grootste drijfveer. Is dit namelijk wel het geval dan spreekt men vaak van een investeringspremie.

overstappen banner

Op het gebied van energie en de opwekking daarvan wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van subsidies. Onder andere wanneer het gaat om investeringen in schone en duurzame energiemethoden zoals wind- en zonne-energie. Tevens biedt de overheid steun aan onderzoekers die nieuwe technieken ontwikkelen of reeds bestaande verbeteren op het gebied van groene energie.

Het is voor de overheid erg belangrijk dat het aandeel van groene energie in het totale energieplaatje de komende jaren flink zal stijgen. Naast de wetenschap en de energieleveranciers kunnen echter ook particulieren rekenen op subsidies en fiscale voordelen op het moment dat zij overgaan tot de productie en/of het gebruiken van schone en duurzame energiebronnen. Zo kan men ondwer andere een aanvraag voor subsidie indienen wanneer men een zonnepaneel, windmolen of warmtepomp aan heeft geschaft en deze als energiebron wil gaan inzetten.

Het verstrekken van deze subsidies is niet alleen maar ten gunste van iedereen die met deze energie te maken heeft maar het milieu zal zeer zeker ook gebaat zijn met het gebruik van deze methoden. Er zal dan namelijk minder CO2-uitstoot plaatsvinden waardoor het broeikasgas niet wordt aangewakkerd en de opwarming van de aarde niet verder zal gaan.

samenom banner