Verbruik laptop

Vandaag de dag leven we in een waar computertijdperk. In het grootste deel van alle huishoudens is tegenwoordig dan ook wel één, of zelfs meerdere computers, aanwezig. In het begin waren dit met name de zogenaamde desktop computers die men op een vaste plaats in huis kon plaatsen. Vanaf deze plaats kon men dan aan de computer werken. De laatste jaren is echter de laptop een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Hiermee kan men, in principe, overal de computer gebruiken waar men wil.

overstappen banner

Een ander voordeel van laptops is dat deze minder energie verbruiken dan de desktopcomputers. Per jaar verbruikt een gemiddelde desktopcomputer met LCD-monitor circa 230 kWh. Laptops zijn tenminste de helft zuiniger met energie. Op het moment dat men een externe monitor op de laptop aan gaat sluiten zal dit verschil voor het grootste deel teniet worden gedaan.

Men kan het energieverbruik van een laptop verder nog verminderen door een exemplaar te kopen die past bij het persoonlijke gebruik. Een krachtige laptop zal immers meer energie verbruiken dan een eenvoudige variant. Voor bijvoorbeeld tekstverwerken, surfen en e-mailen zal een eenvoudige laptop volstaan. Echter voor videobewerking en spellen spelen is wel een zwaarder systeem op een laptop vereist. Zwaardere systemen verbruiken echter ook meer energie.
Het gebruik van een laptop, dus de duur en de soort activiteiten, is van belang voor het totale verbruik van energie van een huishouden. Doordat zowel het gebruik als de zwaarte van de systemen aanzienlijk kan verschillen, kunnen de kosten voor energie per jaar voor verschillende huishoudens dan ook erg verschillend zijn.

Met andere woorden: wil men een computer aanschaffen en heeft men de keuze tussen een desktop of een laptop dan kan men het beste voor de laatste optie liezen omdat deze aanzienlijk zuiniger omspringt met energie dan de desktop.

samenom banner