Verbruik wasmachine

Bijna elk huishouden in Nederland bezit een wasmachine. Wanneer men de machine handig benut bespaart dit zowel water als energie.
Als het om elektriciteitsverbruik gaat verschillen nieuwe wasmachines onderling niet zoveel meer. De meeste nieuwe machines hebben dan ook een A-label voor het energieverbruik. Dit label bevat eveneens een testresultaat voor was- en centrifugekwaliteit. Wanneer er op de wasmachine drie letters staan dan verwijst dit op deze drie kwaliteiten.

overstappen banner

Een wasmachine verbruikt gemiddeld een kWh aan elektriciteit per wasbeurt. In Nederland wordt elektriciteit met name opgewekt door verbranding van aardgas of steenkool. Hierbij komt het CO2 en andere schadelijke gassen zoals stikstofoxiden en zwaveloxiden vrij. Zuinig zijn met energie spaart daarom het milieu.
Leidingwater gewonnen uit grondwater en oppervlaktewater wordt na gebruik afgevoerd en weer zover gezuiverd dat het geloosd kan worden op het oppervlaktewater. Deze processen kosten echter energie. Dit is gemiddeld 0,5 kWh per kubieke meter water.

Het verbruik van elektriciteit van nieuwe wasmachines verschilt onderling niet of nauwelijks meer. Veel machines hebben tegenwoordig een Energielabel-A of -B. Bovendien gebruiken deze ook steeds minder water. Om de katoenwas op 40 en 60 graden te doen is gemiddeld 49 tot 55 liter water nodig. Voor een synthetische was is dat 56 tot 80 liter.

Bij een aantal wasmachines kan men kiezen voor een energiesparend programma. De wasduur wordt dan langer waardoor het mogelijk wordt om extra vuile was toch op een lagere temperatuur te kunnen wassen.
De grootste besparing op energie kan men echter behalen door op een zo laag mogelijke temperatuur te wassen. Bij een katoenwas op 30 graden gebruikt men ongeveer 0,35 kWh. Een katoenwas op 60 graden kost haast het drievoudige en een zelfde was op 90 graden zelfs vier en een half keer zoveel. Vanaf een temperatuur van 30 graden werken de meeste wasmiddelen prima.

samenom banner