Vermogen warmtepomp

Met het vermogen van een warmtepomp wordt hoeveelheid energie per tijdseenheid bedoeld. Bij een warmtepomp spreekt men daarom van kilowattuur of kWh. Een warmtepomp heeft immers energie nodig om te kunnen werken. Deze energie kan in de vorm van gas maar evengoed elektriciteit zijn.

overstappen banner

Het vermogen van een warmtepomp speelt een rol bij het te behalen rendement omdat de hoeveelheid energie die in de warmtepomp moet worden gestopt zal bepalen hoeveel energie er in een bepaalde tijd kan worden opgewekt. Zonder het gebruik van energie zal de warmtepomp namelijk niet werken en dus geen extra energie op leveren.

Hoe hoog het vermogen van een warmtepomp minimaal moet zijn is afhankelijk van een aantal factoren. Zo speelt de grootte van de te verwarmen ruimte samen met de hoogte van de gewenste temperatuur hierbij een belangrijke rol. Maar ook de mate waarin een dergelijke ruimte is geïsoleerd kan ervoor zorgen dat men een warmtepomp moet aanschaffen met een hoger vermogen. Dit is het geval wanneer er overal kieren en gaten zitten waarlangs de verwarmde lucht weer naar buiten kan ontsnappen. Men zal dan meer energie moeten stoppen inde warmtepomp om de ruimte voldoende warm te krijgen.

Wanneer men voldoende heeft aan een warmtepomp met een laag vermogen om een ruimte aangenaam te verwarmen dan kan men veel geld besparen omdat er maar weinig energie hoeft te worden gebruikt. Men zal dus fors kunnen besparen op gas en/of elektriciteit. Hierdoor heeft men de investering die gedaan is om de warmtepomp aan te schaffen al na enige tijd terugverdiend.

samenom banner