Verticale windmolens

Wanneer de meeste mensen aan een windmolen denken dan denken ze aan een molen met een horizontale as waaraan de rotorbladen zijn bevestigd. Toch bestaan er ook windmolens die, in plaats van een horizontale as, voor zien zijn van een as die in een verticale stand is geplaatst en waarbij de wind wordt gevangen door rotorbladen die in een cirkel rondom de as zijn geplaatst.

overstappen banner

Deze verticale windmolens hebben als belangrijk voordeel dat de dynamo op de grond gezet kan worden wat het onderhoud aanzienlijk makkelijker maakt. Verder kan het dragende gedeelte van de windmolen van veel lichter materiaal worden vervaardigd dan een windmolen die voorzien is van een horizontale as. Het grootste deel van alle krachten die op de molen rusten komen namelijk bij een verticale windmolen op de basis terecht.

Een ander voordeel van een verticale windmolen is dat de wind niet specifiek uit één bepaalde richting moet komen om een bepaald rendement te kunnen behalen. Deze windmolen kunnen dus heel goed worden geplaatst op plekken waar er een grote variatie in de windrichting kan zijn.

Een nadeel van dergelijk windmolens is echter wel dat er, voor het behalen van een goed rendement, relatief veel wind moet staan. Dit nadeel wordt opgeheven door de uitstekende toepassingsmogelijkheid op gebouwen.

Net als voor windmolens met een horizontale as geldt ook voor de verticale varianten dat er verschillende modellen volgens dit principe zijn ontwikkeld. Elk model heeft zijn eigen voordelen en toepassingsmogelijkheden. Per situatie dient dan ook grondig te worden onderzocht welk model het meeste rendement zal opleveren.

samenom banner