Verticale windturbine

Een andere benaming voor een verticale windturbine is een VAWT. VAWT is een afkorting van het Engelse Vertical Axis Wind Turbines. Een verticale windturbine is een windturbine die gebruik maakt van een verticaal ronddraaiende as waaraan de rotorbladen zijn bevestigd. De werking van een verticale windturbine is, ondanks de andere stand van de as, gelijk aan die van een windturbine met een horizontale as.

overstappen banner

Doordat de stand van de rotorbladen bij een verticale windturbine anders is, dan die bij een horizontale variant, is deze windturbine minder gevoelig voor veranderingen van windrichting. Een horizontale windturbine moet immers telkens weer met de rotorbladen naar de wind worden toegekeerd. Dit wordt vaak als voordeel van een verticale windturbine beschouwd.

Een ander voordeel dat de verticale windturbine heeft is het feit dat de dynamo aan de voet van de windturbine op de grond kan worden geplaatst. Het onderhoud kan dus gemakkelijker en veiliger worden uitgevoerd.

In vergelijking tot een horizontale windturbine kan er bij een verticale variant met veel lichter materiaal worden gewerkt voor de bouw van het dragende gedeelte. De grootste kracht wordt immers naar de basis gebracht.

Ondanks de voordelen die een verticale windmolen kent kan met het pulseren van koppel als een nadeel beschouwen. Vooral bij de wat oudere modellen kwam het regelmatig voor dat tijdens elke draaiing van de koppel deze ging pulseren. Deze oude modellen hadden bovendien een hoge windsnelheid nodig om in beweging te worden gebracht. De moderne uitvoeringen hebben daarom vaak zogenaamde helicale (gedraaide) rotorbladen die de wind beter kunnen opvangen en sneller in beweging komen.

samenom banner