Verwarming installateur

Voor alle werkzaamheden die te maken hebben met de plaatsing, het onderhoud en de reparatie van een verwarming kan men terecht bij een erkend installateur. Dit is een persoon die alle benodigde kennis en vaardigheden in huis heeft om een verwarming te kunnen monteren en installeren maar ook wanneer men problemen ondervindt met de werking van de ketel, de leidingen of de radiatoren.

overstappen banner

De meeste installateurs hebben zogenaamde onderhoudscontracten afgesloten met de eigenaars van een verwarmingssysteem. Van tijd tot tijd brengen ze dan een bezoek aan deze mensen om te kijken of hun verwarming nog naar behoren werkt. Verder pleegt de installateur het nodige onderhoud en verricht hij kleine reparaties zodat het systeem weer optimaal kan werken.

Het is aan te raden om een afspraak met de installateur voor het stookseizoen te maken zodat de verwarming weer in een perfecte conditie is op het moment dat de koude dagen zich aandienen. Mocht dit onverhoopt toch niet voldoende zijn, en men alsnog te maken krijgt een verwarming die niet optimaal werkt of er zelfs helemaal mee gestopt is, dan kan men eveneens de installateur benaderen. Na een grondige inspectie van de verwarming zal de installateur vervolgens het euvel ter plaatse verhelpen.

Tijdens een standaard onderhoudsbeurt zal een installateur in de meeste gevallen het water bijvullen van de ketel, de leidingen ontluchten indien dit nodig is en eventueel de afstellingen veranderen zodat de ketel optimaal kan werken en men een zo hoog mogelijk rendement kan behalen. Uiteraard kan men een installateur ook om een dergelijke onderhoudsbeurt vragen zonder dat men een onderhoudscontract heeft afgesloten. Men dient dan vaak wel iets meer arbeidsloon te betalen. De kosten voor de, eventueel te vervangen, onderdelen zal in de meeste gevallen gelijk blijven.

samenom banner