Verwarming installatie

Wanneer men zelf een centraal verwarmingssysteem aan wil gaan leggen dan is het toch aan te raden eerst de gemaakte plannen voor te leggen aan een deskundig installateur. Zelfs wanneer men van plan is het grootste deel van de werkzaamheden zelf uit te voeren kan deze persoon advies geven of eventueel wijzen op mogelijkheden waar men zelf nog niet aan had gedacht.

overstappen banner

Verder kan men voor advies en, meestal tegen een geringe vergoeding, ook voor een rapport met alle benodigde materialen, de vereiste bouwkundige voorzieningen en de vereisten die gesteld worden aan de afvoerkanalen voor rookgassen. Het energiebedrijf kan eveneens advies geven op het gebied van subsidies en eventueel andere fiscale voordelen bij het aanleggen van een verwarmingsinstallatie.

Allereerst dient men een ketel te kiezen die voldoende rendement oplevert. Vervolgens zal men de plaats bepalen waar deze gesitueerd zal worden in de woning. Hierbij speelt de aanwezigheid van rookgasafvoerkanalen een belangrijke rol. Bovendien dient men, indien men kiest voor een open CV-ketel, een permanente opening aan te brengen in de ruimte war deze zal worden geplaatst. Er zal immers verbrandingslucht uit de woning worden gehaald en er zal dus frisse lucht binnen moeten kunnen komen.

Maar niet alleen de ketel is een belangrijk onderdeel van de verwarmingsinstallatie ook de radiatoren spelen hierbij een voorname rol. Zij dienen niet alleen volgens bepaalde regels te worden gemonteerd maar ook heeft men hierin een enorme keus aan modellen. Vaak worden er voor de woon- en badkamer zogenaamde design radiatoren gebruikt omdat deze fraaier ogen.

Is alles op de juiste wijze geïnstalleerd en op elkaar aangesloten dan kan men het systeem gaan vullen met water en de installatie in werking stellen. Om onnodig verlies van warmte te voorkomen dient men leidingen die door ruimtes lopen waar geen warmtevraag is goed te isoleren.

samenom banner