Verwarming ketels

De ketel kan worden gezien als de kern van een centrale verwarmingsinstallatie. In deze ketel wordt immers de warmte opgewekt die in de hele woning kan worden gebruik. Door het gebruik van een ketel kan men de temperatuur in huis prima regelen. Wanneer men een nieuwe ketel wil aanschaffen dan is het belangrijk om een aantal punten te onderzoeken.
Zo zijn er bijvoorbeeld bedrijven die aantrekkelijke aankoopprijzen voor de ketels aanbieden maar deze hebben in veel gevallen dan een laag rendement, doordat de opgewerkte warmte niet optimaal kan worden benut. Bovendien bestaan er heel veel misverstanden met betrekking tot het rendement van de verschillende cv-ketels.
De oorzaak hiervan kan worden gezocht bij de gasindustrie waar steeds uitgegaan is van de zogenaamde calorische bovenwaarde. Hiermee wordt een getal bedoeld dat aangeeft hoeveel warmte er bij de verbranding van 1m³ aardgas vrijkomt. De calorische onderwaarde wat ook wel de stookwaarde wordt genoemd is gelijk aan de calorische bovenwaarde min de condensatiewarmte van de, in rookgassen aanwezige, waterdamp. Bij aardgas is de calorische onderwaarde doorgaans circa 10% lager dan bij de calorische bovenwaarde ervan.
Men kan op elke plaats in het huis een centrale verwarmingsketel die gestookt wordt op gas plaatsen. Deze worden echter vaak op een zolder of in een kelder geplaatst omdat er daar voldoende ventilatie en toevoer van frisse lucht is. Dit is een vereiste voor het veilig kunnen plaatsen van een cv-ketel.
De ketel mag men echter niet op de grond plaatsten met het oog op brandgevaar. Verder dient de grond goed geïsoleerd te zijn zodat er niet teveel warmte verloren zal gaan. De beste ondergrond voor een centrale verwarmingskachel is daarom beton of metselwerk. Deze materialen zijn immers goed brandwerend.

overstappen banner
samenom banner