Verwarming plaatsen

Het plaatsen van een verwarming kan het beste worden uitgevoerd door een deskundig installateur maar heeft men zelf de benodigde technische kennis en vaardigheden in huis dan kan men dat uiteraard ook zelf uitvoeren. Hierbij dient men wel rekening te houden met het feit dat de aanleg van een verwarming een heel secuur en accuraat klusje is.
Zo dient de ketel op de juiste manier worden gemonteerd waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende veiligheidseisen. Verder moet men voor het aansluiten van de ketel, leidingen en radiatoren gebruik worden gemaakt van bochten en koppelingen die gebruikelijk zijn voor de diameter van een dergelijke leiding. Dit betekent bijvoorbeeld dat een radiator of de ketel niet te strak in een hoek kan worden geplaatst. Verder moeten de ketel en de leidingen altijd goed bereikbaar zijn voor onderhoud en/of reparatie.
Men dient in de nabijheid van de ketel ook te zorgen voor de aanwezigheid van een kraan om de ketel bij te kunnen vullen met water. Maar ook moet er een geschikte rookgasafvoer aanwezig zijn of worden geplaatst. Een ander aspect waarmee men rekening moet houden is de mate van ventilatie zodat de ketel van genoeg frisse lucht kan worden voorzien. Bij het plaatsen van een zogenaamde HR (Hoog Rendement) ketel moet er bovendien een aansluiting op het riool worden aangebracht zodat het ontstane condenswater kan worden afgeboerd.
Bij een verwarmingssysteem is het van belang dat de druk niet te hoog kan oplopen. Hiervoor is de installatie van een expansievat noodzakelijk. Dit vat kan in principe op elke gewenste plaats worden gemonteerd maar aangeraden wordt om een plaats zo dicht mogelijk bij de ketel te kiezen.

overstappen banner
samenom banner