Verwarming prijs

Wat men voor een bepaald type verwarming moet betalen hangt voor een deel af van de soort brandstof of energiebron die men gebruikt voor het verwarmen van een bepaalde ruimte. Zo zal zelf opgewekte zonne- of windenergie een stuk goedkoper of zelfs gratis zijn dan wanneer men bijvoorbeeld een centrale verwarmingsketel gebruikt die op gas wordt gestookt.

overstappen banner

Verder speelt de aankoopprijs van een verwarmingstoestel een grote rol. Een conventionele verwarmingsketel zal namelijk minder kosten dan bijvoorbeeld een aanzienlijk zuinigere HR ketel. Dit zegt helaas niets over het uiteindelijke kostenplaatje omdat een HR ketel juist weer zuiniger met energie omgaat dan de conventionele verwarmingsketel zodat deze zichzelf sneller heeft terugverdiend.

De aanschafprijs van een gewone cv-ketel ligt rond de 2.000 euro terwijl men voor een Verbeterde Rendement (VR) ketel ook deze prijs dient te betalen maar voor een Hoog Rendement (HR) ketel juist weer ongeveer 1.000 euro extra zal moeten betalen. Het verbruik van een HR ketel ligt echter per jaar op zo;n 565 euro terwijl de VR-ketel en de conventionele ketel respectievelijk 670 en 720 euro verbruiken op jaarbasis. Door het lage energieverbruik heeft een HR ketel zich al na ongeveer 9 jaar terugverdiend en geniet men na die tijd alleen nog maar van de voordelen.

Voor een combiketel betaald men zo;n 2.500 euro voor een conventioneel en een verbeterd rendement exemplaar en 3.500 euro voor een HR combiketel. Deze laatste is echter al na zeven en een half jaar terug te verdienen. De veel duurdere zonneboilercombiketel (7.500 euro) is tijdens de levensduur niet eens terug te verdienen, de enige winst die men kan boeken is de winst ten opzichte van het milieu dat door het gebruik van zonne-energie aanzienlijk wordt ontzien.

samenom banner