Verwarming

Doordat de mens gedurende het proces van evolutie de meeste lichaamsbeharing is kwijtgeraakt is er een steeds grotere behoefte ontstaan aan het warm houden van het lichaam. Op relatief warme dagen kan hierbij het dragen van kleding voldoende zijn maar wanneer de temperaturen steeds verder gaan dalen zal oom de woon- en werkomgeving moeten worden verwarmd.

overstappen banner

Tot voor een aantal eeuwen gebeurde dit enkel door het stoken van hout. Door de opkomst van de industrie en de eenvoudigere manier om fossiele brandstoffen, zoals kolen, aardgas en aardolie, te winnen is het gebruik van andere brandstoffen een ware opmars begonnen.

Door het gebruik van deze fossiele brandstoffen ten behoeve van de verwarming van woningen en gebouwen kreeg men te maken met een sterk toenemende vraag naar deze stoffen. Het gevolg hiervan is dat vandaag de dag de fossiele brandstoffen steeds schaarser worden omdat de mondiale reserves steeds verder opraken. De laatste tijd is men dan ook naarstig op zoek naar alternatieve manieren om woningen en gebouwen mee te kunnen verwarmen.

Maar niet aalleen de uitputting van de fossiele brandstofbronnen speelt hierbij een belangrijke rol ook de schadelijke stoffen die ontstaan bij de verbranding ervan. Er ontstaat bijvoorbeeld CO2. een schadelijk broeikasgas, dat er mede voor heeft gezorgd dat de aarde steeds meer zal opwarmen. Het verwarmen van een woning of gebouw op de conventionele manier levert dus ook een extra belasting op voor het klimaat met alle negatieve gevolgen van dien.

Het overstappen op elektrische verwarming is dikwijls al evenmin een goede oplossing omdat de stroom die nodig is ook door verbranding van fossiele brandstoffen wordt opgewekt. Zou men daarentegen schone en duurzame stroom voor gebruiken zoals zonne- of wind energie dan zou dit juist het milieu sterk ontzien. Dit geldt ook voor verwarming door middel van bijvoorbeeld een warmtepomp.

samenom banner