Voordelen energie

Dat het verbranden van fossiele brandstoffen en hout voor vervuiling van de lucht kan zorgen en dat het klimaat hier onder te lijden heeft wordt steeds duidelijker. Dit gegeven in combinatie met de steeds duurder worden energie heeft ertoe geleid dat men opzoek is gegaan naar schonere en duurzame energie. Enkele van deze soorten energie zijn: zonne-energie, windenergie en energie uit waterkracht of biomassa.

overstappen banner

Deze soorten energie zorgen er niet of nauwelijks voor dat er CO2 wordt uitgestoten in de lucht en op die manier bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Verder leveren ze geen afval op dat voor langere tijd moet worden opgeslagen zoals bijvoorbeeld het verrijkt uranium dat bij kernenergie ontstaat.

Door geen aardolie en aardolieproducten meer te gebruiken als brandstof om energie mee op te wekken is men minder, of zelfs helemaal niet meer, afhankelijk van relatief kleine groep olieproducerende landen. Deze landen hebben in veel gevallen een onstabiele politieke situatie waardoor er grote schommelingen kunnen plaatsvinden in het aanbod, en dus de prijs, van de olie en aanverwante producten.

Zon, wind en water zijn er altijd en raken niet binnen afzienbare tijd op waardoor men voor lange tijd is verzekerd van deze energiebronnen. Bovendien worden de mogelijkheden om deze bronnen in te zetten steeds beter benut door vernieuwingen op technologisch gebied. Op die manier kan er steeds gemakkelijker schone en duurzame energie worden opgewekt wat zeker de prijs ervan ten goede zal komen maar natuurlijk ook een gunstige invloed heeft op het milieu waarin men leeft en het klimaat op de hele aarde.

samenom banner