Voordelen zonne-energie

Dat zonne-energie ervoor kan zorgen dat men zelf elektriciteit of warmte op kan wekken maar dat is nog lang niet alles. Het gebruik van zonne-energie kent nog veel meer voordelen zoals:

overstappen banner

• Het licht en de warmte van de zon is gratis. Men hoeft hier dus geen extra kosten voor te maken.
• Zonne-energie is schoon omdat er geen schadelijke stoffen (bijvoorbeeld het broeikasgas CO2) worden uitgestoten zoals bijvoorbeeld gebeurt bij het opwekken van elektriciteit of warmte door middel van verbranding van fossiele brandstoffen als aardgas, aardolie of kolen.
• Door het gebruik van zonne-energie is men niet, of in elk geval minder, afhankelijk van olieproducerende landen.
• Overal ter wereld is voldoende dag- en zonlicht zodat deze vorm van energie overal kan worden toegepast. Dus ook op erg afgelegen plaatsen zoals bijvoorbeeld in een woestijn of in de poolgebieden.
• De installatie en het onderhoud van een systeem om zonne-energie mee op te wekken zijn niet alleen veilig maar ook duurzaam.
• Het opwekken van zonne-energie veroorzaakt geen geluidsoverlast. Het systeem werkt geheel geruisloos en kan dus overal worden ingezet.
• Het transport van fossiele brandstoffen en de winning ervan zal minder worden naarmate men meer energie opwek met behulp van de zon. Dit betekent minder vervuiling door vrachtwagen, treinen en schepen die deze goeden moeten vervoeren. Bovendien kunnen, de vaak gevaarlijke, mijnen worden gesloten.
• Zonne-energie veroorzaakt geen afval waarvoor, zoals bij kernenergie, op lange termijn op oplossing dient te worden gezocht.
• Zonne-energie is op veel manieren inzetbaar. Niet alleen om gebouwen mee te verwarmen of om elektriciteit te produceren maar ook als aandrijving voor voertuigen of apparaten.

samenom banner