Warmte koude opslag

Hoe werkt Warmte koude opslag?

Warmte koude opslag is een manier om energie in de vorm van koude of warmte in de aardbodem op te kunnen slaan. Door middel van warmte koude opslag is men in staat om gebouwen zowel te verwarmen als te koelen. Maar ook in de tuinbouwsector wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van deze techniek.

overstappen banner

 

Warmte koude opslag in bodemlaag

Warmte en koude kan men heel goed opslaan in de lagen in de bodem waarin zich water bevindt. ’s Zomers kan men dan het koude grondwater gebruiken om een gebouw mee te koelen terwijl men in de winter dit water gebruikt om gebouwen juist weer mee te verwarmen. Hiermee kan men in de praktijk wel zo’n 40 tot zelfs 80 procent te besparen.

 

Energiebesparing met Warmte koude opslag

De besparing van energie die in een gebied kan worden behaald is in grote mate afhankelijk van de gesteldheid van de bodem. Zo bepalen onder andere de dikte van de waterlagen in de bodem en doorlatendheid ervan In een aantal gebieden is energieopslag in de bodem verboden zoals bijvoorbeeld in zogenaamde grondwaterbeschermingsgebieden.

 

Warmte koude opslagWarmte koude opslag systemen

Van ondergrondse energieopslag zijn een tweetal systemen bekend namelijk: – Open systeem: dit staat in een open verbinding met de watertoevoerende pakketten. Het gebruikte grondwater wordt met een gering aantal leidingen aan de bodem onttrokken en geïnfiltreerd. Het grondwater wordt door een warmtewisselaar geleid om vervolgens weer teruggevoerd te worden de bodem in. Afhankelijk van de positie waar zich een watertoevoerend pakket bevindt kan het water van een tiental meters tot wel honderd meter diep worden onttrokken of geïnfiltreerd. – Gesloten systeem: hierbij staat een bodemwarmtewisselaar niet in een open verbinding met het grondwater. Er wordt hier gebruik gemaakt van een vloeistof die niet kan bevriezen dat door een gesloten systeem de bodem in wordt gepompt. De leidingen geven met behulp van een warmtewisselaar hun warmte af.

samenom banner