Warmtepomp installatie

Voordat men overgaat tot het aanschaffen van een warmtepomp installatie is het verstandig om eerst advies in te winnen over de specifieke situatie waarin het systeem zal worden geplaatst. Het is niet vreemd wanneer men bij een erkend installateur om referentieadressen vraagt om zo meerdere inzichten met elkaar te kunnen vergelijken. Pas wanneer men zeker weet dat een bepaalde warmtepomp de juiste installatie is voor de persoonlijke situatie kan men overgaan tot het aanschaffen van het gekozen systeem.

overstappen banner

Men kan ervoor kiezen om de installatie van de warmtepomp te laten verrichten door een erkende installateur (vaak hebben de bedrijven die warmtepompen verkopen dergelijke wel mensen in dienst) of gaat men de warmtepomp zelf installeren. Men dient dan wel over technische kennis en het nodige inzicht te beschikken.

De warmtebron die men kiest voor de warmtepomp zal onder andere afhangen van de natuurlijke omgeving waarin men de pomp wil plaatsen. Bevindt men zich in een gebied met een harde ondergrond dan is een warmtepomp die de warmte uit de grond haalt in veel gevallen niet of nauwelijks mogelijk. Men kan dan beter een warmtepomp gebruiken die warmte uit de lucht opneemt. De keuze van de energiebron zal dus tevens het type warmtepomp bepalen.

Voor de installatie kan beginnen dient men zich ervan te vergewissen dat het pand voldoende van isolatie is voorzien. Is dit namelijk niet het geval dan zal er veel warmte verloren gaan en de warmtepomp niet voldoende rendement kunnen behalen. Het gevolg zal dan zijn dat men te weinig energie bespaart om de investering terug te kunnen verdienen.

samenom banner