Water energie

Water omzetten in energie

Water energie is steeds meer in opkomst. Het grootste deel, ongeveer 80 procent, van het aardoppervlak is bedekt met water. Het water dat zich in de oceanen, zee├źn en rivieren bevindt is voortdurend in beweging. Hiervan kan men handig gebruik maken wanneer het op energieopwekking aankomt. Door de kracht van de golven, stromingen, watervallen en getijden te gebruiken kan men namelijk op een milieuvriendelijke en duurzame wijze aan de steeds groter wordende vraag naar energie blijven voorzien.

overstappen banner

 

Water energieWater energie voordelen

Enkele voordelen van het gebruik van water om energie mee op te wekken is het feit dat het water niet op zal raken binnen afzienbare tijd, wat wel het geval zal zijn met de fossiele brandstoffen die men nu veelvuldig gebruikt bij energieopwekking. Doordat er verschillende technieken zijn ontwikkeld om energie uit water te kunnen halen is het vrijwel in elk land op aarde mogelijk. Bovendien kan men met waterkracht een grote hoeveelheid energie opwekken waardoor het een erg rendabele vorm van energieopwekking mag worden genoemd.

 

Water energie nadelen

Maar waar voordelen zijn kan men, helaas, vaak ook een aantal nadelen vinden. Bij het gebruik van water als energiebron is de bouw van de hydrocentrales in veel gevallen een vorm van landschapsvervuiling omdat ze in natuurlijke gebieden dienen te worden gebouwd. Verder kunnen deze centrales ervoor zorgen dat er stukken land zullen overstromen. De centrales vragen overigens erg veel onderhoud wat uiteraard weer invloed kan uitoefenen op de prijs van de opgewekte energie.

 

Water energie en milieuorganisaties

Er zijn milieuorganisaties die fel tegen het gebruik zijn van water als energiebron omdat dit het leefmilieu van zowel dieren als planten dusdanig zou kunnen veranderen dat ze wellicht wegtrekken uit dat gebied of zelfs dreigen uit te sterven.

samenom banner