Waterzuivering

Waterzuivering

In elke stad komt afvalwater terecht in de riolering. Om het water te kunnen hergebruiken komt het bij de waterzuivering terecht. Er zijn verschillende methoden om afvalwater te zuiveren, het water komt pas terug in gebruik als het aan alle vastgestelde waternormen voldoet. Waterzuivering kan plaats vinden in de vorm van bezinken zoals bij filtratie of op de biologische wijze waarbij gebruik gemaakt wordt van pure zuurstof of juist de afwezigheid van zuurstof. Minder milieuvriendelijk maar wel effectief is chemische waterzuivering.

overstappen banner

waterzuivering

Waterzuivering filtratie

Een van de bekendste methodes van waterzuivering is filtratie, vaak wordt dit in het klein al tijdens biologie en natuurkunde lessen op scholen uitgevoerd om de jeugd te laten zien hoe eenvoudig waterzuivering is. Bij filtratie worden vaste delen gescheiden van vloeistoffen. Een filter bestaat uit een tank, intermedium en controlemechanisme voor de terugstroom. Er bestaan verschillende filtratiemethodes voor de waterzuivering. Doordat filtratie met relatief eenvoudige middelen kan gebeuren zoals doek en zand is deze methode bij uitstek geschikt om in te zetten in gebieden waar geen zuiver drinkwater voor handen is.

Chemische waterzuivering

Bij chemische waterzuivering hangt het van de verontreiniging van het afvalwater af welke methode gebruikt wordt. Chemische waterzuivering is gericht op toevoeging van chemicaliƫn om het water te desinfecteren en helder te maken. Tot slot is er nog biologische waterzuivering waarbij micro-organismen zoals bacteriƫn de massa van organische stoffen verkleinen. In de meeste gevallen wordt er biologisch gezuiverd door gebruik van pure zuurstof maar er worden ook methodes gebruikt waar juist geen zuurstof bij mag komen.

samenom banner