Werking expansievat

Een uitleg m.b.t. de Werking expansievat. Zoals de naam al aangeeft heeft een expansievat iets te maken met uitzetting. Een expansievat werkt volgens het principe dat gas wel kan worden samengedrukt in tegenstelling tot vloeistof. Op het moment dat de druk in het systeem wordt verhoogd zal het membraan, dat in het expansievat aanwezig is, in de richting van het gas worden bewogen doordat de vloeistof in het vat ook uitzet. Het volume van het systeem zal hierdoor weer toenemen waardoor de druk zal worden verlaagd.

overstappen banner

Werking expansievat

Een expansievat kan op deze wijze werken doordat het is opgebouwd uit twee compartimenten die onderling worden verbonden door een ring. De compartimenten hebben de vorm van een pan en zijn gevuld met een vloeistof en een gas. Tussen deze stoffen bevindt zich dan een membraan dat gemaakt is van een flexibel materiaal zoals bijvoorbeeld rubber. Het onderste compartiment van een expansievat bij een centrale verwarmingsinstallatie is meestal met stikstofgas gevuld terwijl het bovenste compartiment vol zit met water evenals de rest van het systeem.

Druk

Door de druk van het verwarmde water zal dus ook het water in het expansievat druk uit gaan oefenen op het membraan tussen de compartimenten. Hierdoor zal dit in de richting van het gas gaan bewegen. Het stikstofgas zal hierdoor worden samengedrukt en meer volume geven aan het gehele verwarmingssysteem.

Verhoogde druk

Toch alleen een expansievat in de meeste gevallen niet voldoende om de verhoogde druk op te kunnen vangen. Bij een centraal verwarmingsinstallatie wordt om die reden dan ook vrijwel altijd nog een zogenaamde overdrukventiel geplaatst die, ingeval het expansievat niet voldoende druk kan verlagen, dit probleem verder kan opvangen.

samenom banner