Werking windmolens

Dat wind een belangrijke rol heeft gespeeld bij diverse ontwikkelingen in de Nederlandse geschiedenis is bij de meeste mensen wel duidelijk. Vandaag de dag wordt de wind steeds vaker aangewend om energie mee op te wekken door middel van windmolens, ook wel –turbines genoemd. Op steeds meer plaatsen ziet men deze duurzame energieopwekkers staan.

overstappen banner

De windmolen is in staat om energie op te wekken doordat de wind de aanzienlijk grote rotorbladen (de wieken) laat draaien. Door hun uitgekiende vorm worden ze al in beweging gezet bij heel weinig wind. Deze rotorbladen zijn vastgemaakt aan een as die met de bladen kan meedraaien. De beweging die deze as maakt wordt vervolgens omgezet in een tandwielkast tot een nog snellere beweging. Hier drijft een sneldraaiende as een generator aan die op zijn beurt elektriciteit opwekt. De werking van een windturbine kan, min of meer worden vergeleken met de werking een dynamo die bevestigd zit op een fiets.

Naast windmolens die voorzien zijn van een tandwielkast zijn er vandaag de dag ook windturbines die gebruik maken van speciale elektronica voor het opwekken van de elektriciteit. Deze windmolens kunnen bij een erg laag toerental van de wieken al elektriciteit opwekken. Door middel van een klein motortje kunnen de rotorbladen recht op de wind worden gericht zodat men het maximale rendement kan verkrijgen. Op die manier kan er al bij windkracht 2 elektriciteit worden opgewekt. Het maximale rendement verkrijgt men bij een windkracht 6 terwijl de turbine uitschakelt bij windkracht 10. Dit om overbelasting van de windmolen te kunnen voorkomen.

De hoeveelheid energie die door een windmolen kan worden opgewekt is niet alleen afhankelijk van de windkracht maar ook van de grootte van de rotorbladen en de hoogte van de windturbine. De opgewekte energie wordt opgeslagen in grote accu’s of direct afgegeven aan het elektriciteitsnetwerk.

samenom banner