Werking zonnepanelen

Werking zonnepanelen uitgelegd

De Werking zonnepanelen is minder ingewikkeld dan je denkt. Door middel van een zonnepaneel, ook wel PV-paneel genoemd, wordt zonne-energie omgezet in bruikbare elektriciteit. Op een zonnepaneel zitten een groot aantal zogenaamde fotovoltarische cellen (zonnecellen) gemonteerd. Dit zijn elektrische cellen die het licht van de zon (lichtenergie) om kunnen zetten in elektriciteit.

overstappen banner

 

Werking zonnepanelenWerking zonnepanelen i.c.m. een zonnecollector

In tegenstelling tot wat sommige mensen denken zijn zonnepanelen op een ander principe gebaseerd dan een zonnecollector. Deze laatste werkt namelijk doordat de zon een vloeistof verwarmd (vaak water) waar men dan energie mee op kan wekken.

 

Zonnecellen

De zonnecellen bestaan uit twee lagen silicium waartussen, onder invloed van het licht van de zon, een elektrische stroom zal gaan lopen. Aan dit principe hebben de zonnecellen ook hun andere benaming: fotovoltarische cellen te danken. Het Griekse woord photo betekent immers licht en Volt is de eenheid van de elektrische spanning.

 

Werking zonnepanelen amorf silicium

Een ander soort zonnecellen zijn vervaardigd uit een amorf silicium. Deze dunne elementen hebben een aanmerkelijk lager rendement maar zijn wel stukken goedkoper. Van de meest gangbare zonnecellen is het rendement zo’n 5 tot 15 procent. De cellen met een beter rendement zijn echter onevenredig veel duurder dan de cellen met een laag rendement.

De zonnecellen gebruiken zon- of daglicht om in de fotonen van de cellen een spanning op te wekken. Deze stroom kan aan het lichtnet worden geleverd maar ook worden opgeslagen in accu’s of zelfs direct gebruikt worden om bijvoorbeeld een pomp aan te drijven.

Er is echter wel een omvormer nodig om de gelijkstroom die door de zonnecellen wordt opgewekt om te kunnen zetten in bruikbare elektriciteit van het lichtnet.

samenom banner