Windenergie particulier

Niet alleen grote energieleveranciers winnen energie door gebruik te maken van de wind, ook particulieren kiezen er steeds vaker voor om een eigen windturbine te plaatsen om zo geheel of gedeeltelijk in hun energiebehoefte te voldoen. In sommige gevallen kan het winnen van windenergie echter aanmerkelijk worden bemoeilijkt door het ontbreken van een geschikt energienet in de buurt van de plaats waar de windturbine geplaatst dient te worden.

overstappen banner

Hierbij komt verder nog dat de frequentie van de wind niet altijd constant is waardoor is het soms lastig om overschotten of tekorten van energie goed op te kunnen vangen. Verder kan de variatie van de windsnelheid en de beperkte voorspelbaarheid hiervan voor de nodige problemen zorgen. De beperkte Mogelijkheden van de conventionele energiecentrales om de fluctuatie van de windenergie goed op te vangen is nog niet voldoende ontwikkeld om een constant aanbod te kunnen garanderen.

Voor iedereen die het plan heeft opgevat om een windturbine te gaan plaatsen is het belangrijk om te weten of het energienet dat zich in de buurt van de turbine bevind hiervoor wel geschikt is. In sommige gevallen dienen er dan ook aanpassingen te worden gedaan aan het energienet of dient dit zelfs te worden versterkt.

Verder heeft men diverse vergunningen nodig omdat niet op elke plaats een windturbine mag worden geplaatst. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met verschillende milieuaspecten en de mate van hinder die de turbine zal veroorzaken voor de directe omgeving.

De reden waarom sommige mensen toch niet overstappen op windenergie is het feit dat de aanschaf en het plaatsen van een windturbine erg duur is. Het duurt dan ook een aanzienlijk lange tijd voordat men de investering heeft terugverdiend.

samenom banner