Windenergie thuis

Tegenwoordig willen steeds meer mensen zogenaamde groene stroom. Dit is een vorm van elektriciteit die wordt gewonnen door middel van duurzame energiebronnen zoals bijvoorbeeld water en wind. Een mogelijkheid om op deze manier energie voor huishoudelijk gebruik op te wekken is het plaatsen van een windturbine die energie produceert doordat de wind rotorbladen laat draaien.

overstappen banner

De aanschaf en de plaatsing van een dergelijk windturbine brengt echter een aanzienlijk kostenplaatje met zich mee dat veel mensen afschrikt. Om het gebruik van windenergie aantrekkelijker te maken heeft de overheid een subsidieregeling in het leven geroepen die de particulieren tegemoet moet komen bij het maken van een dergelijk dure ivestering.

Hoewel de overheid het gebruik van windenergie wil aanmoedigen kan niet overal een windturbine worden geplaatst. Men dient met een scala aan regels rekening te houden. Zo mag de plaatsing van de turbine het milieu niet verstoren, geen hinder veroorzaken voor omwonenden. Plaatsing van een windturbine midden in een grote stad zal derhalve meer bezwaren opleveren dan wanneer men dit zou willen doen op een afgelegen terrein.

Het winnen van windenergie voor thuisgebruik kan in de meeste gevallen voorzien in de energiebehoefte van een doorsnee gezin. Men is echter nooit helemaal zeker van de energieopbrengst omdat de wind nu eenmaal niet altijd even hard en even lang waait. Overschotten aan windenergie moet men dus opslaan om deze te kunnen benutten in geval van een tekort.

Ondanks dat de energieprijzen de laatste jaren flink zijn gestegen duurt het nog altijd lange tijd voordat men de aanschaf van een windturbine volledig zal hebben terugverdiend en dus financieel voordeel zal gaan krijgen.

samenom banner