Windenergie

Op het moment dat men energie wint met behulp van wind en deze omzet in een bruikbare vorm zoals bijvoorbeeld elektriciteit dan spreekt men van windenergie. Hoewel windenergie de laatste jaren enorm in opmars is, is het geen fenomeen dat specifiek bij deze tijd hoort. Al enkele eeuwen maakt de mens immers al gebruik van de wind om bepaalde processen in gang te zetten. Hierbij kan men denken aan het gebruik van windmolensom graan te malen of om als gemaal dienst te doen bij het droogleggen van polders. Maar ook voor verre reizen maakte men vroeger gebruik van de kracht van de wind. De zeilschepen konden namelijk hun lange tochten ondernemen doordat de wind het schip vooruit blies.

overstappen banner

Gebruikte men vroeger de windenergie om deze om te zetten in mechanische arbeid, vandaag de dag wordt windenergie met name ingezet om elektrische energie op te wekken door middel van zogenaamde windturbines. Er zijn weliswaar nog wel windmolens die mechanische energie opwekken maar deze zijn vooral bedoeld als monument uit het verleden. Zeilen gebeurt nu eveneens nog veelvuldig maar dan eveneens ter ontspanning.

Dat er in Nederland gebruik wordt gemaakt van windenergie is niet zo vreemd gezien het vlakke landschap en de sterke wind vanaf zee. Vooral aan de kust vind men daarom tegenwoordig steeds meer windturbines die bestemd zijn om windenergie op te wekken.

Men mag in Nederland echter niet zomaar windmolens plaatsen. Deze plaatsing is aan strenge regels gebonden in verband met het milieu en de overlast die de windturbines kunnen veroorzaken voor eventueel omwonende mensen. Hierbij komt nog dat de plaatsing van windturbines niet door iedereen geapprecieerd wordt. Men spreekt soms zelfs van ontsiering van het landschap wanneer er turbines worden geplaatst.

samenom banner