Windmolenpark

Voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie heeft de Nederlandse overheid op diverse plaatsen toestemming gegeven voor de bouw van windmolenparken. Dit zijn plaatsen waar groepen windmolen zijn geplaatst die door middel van de kracht van de wind duurzame groene stroom op kunnen wekken.

overstappen banner

Om het beste rendement te kunnen behalen moeten de windmolens in een windmolenpark zoveel mogelijk wind op kunnen vangen zonder last te hebben van hoge bebouwing of andere landschapelementen. De meeste windmolenparken zijn daarom aan de kust of op grote uitgestrekte vlaktes te vinden. Om nog minder last te hebben van landschapselementen is men zelfs begonnen met het aanleggen van windmolenparken in de Noordzee.

Zag men vroeger alleen maar een windmolen bij een enkele boerderij, tegenwoordig vormen de windmolenparken een echt onderdeel van het landschap. Ze zijn niet alleen aanzienlijk hoger dan de oude windmolens maar staan ook nog eens gegroepeerd. Er zijn mensen die dit als storende elementen in het landschap ervaren. Zelfs de windmolenparken in zee zouden volgens sommigen het uitzicht bederven.

Toch is het gebruik van windmolenparken een goede manier om duurzame groene energie op te wekken en bovendien minder afhankelijk te zijn van olieproducerende landen die vaak in politiek onstabiele regio op de wereld liggen. Men heeft hierdoor minder last van de steeds stijgende olieprijzen. Belangrijker nog is dat de uitstoot van schadelijke broeikasgassen zoals CO2 wordt teruggebracht wat beter is voor het milieu.

Het aanleggen van een windmolenpark kost veel tijd en geld. De organisaties die een dergelijk park willen aanleggen dienen namelijk over een aantal vergunningen te beschikken en zich aan een groot aantal wetten te houden. Om het gebruik van windenergie aan te moedigen heeft de overheid diverse fiscale voordelen en subsidies in het leven geroepen waarop men een beroep kan doen.

samenom banner