Windmolens bouwen

Om een windmolen te kunnen bouwen heeft men wel technisch inzicht, de nodige vaardigheid en geschikte gereedschappen en materialen nodig. Wil men een eigen windmolen bouwen dan is dit niet eenvoudig en kan in sommige gevallen zelfs niet geheel ongevaarlijk zijn.

overstappen banner

Zo kan een klap van een rotorblad (ook wanneer de windsnelheid niet al te hoog is) tamelijk hard aankomen en voor vervelende verwondingen zorgen. Men dient er bij het bouwen van een windmolen verder rekening mee te houden dat het elektrisch vermogen dat wordt opgewekt zo hoog kan zijn dat het voor een mens dodelijk kan zijn.

Voordat men met de bouw van een windmolen begint dient men een aantal zaken goed geregeld te hebben. Men dient na te gaan of het plaatsen van een windmolen in het bestemmingplan van de gemeente past en of men voor het plaatsen een vergunning nodig heeft. Verder moet men een deugdelijk ontwerp hebben die voldoet aan alle eisen voldoet. Zo moet de molen voldoende energie op kunnen wekken om aan de behoefte te kunnen voldoen.

Is alles duidelijk dan kan het materiaal worden uitgekozen. Hierin is de bouwer vrij maar dient wel rekening te houden met de grote kracht die op sommige onderdelen van de windmolen kunnen worden uitgeoefend. Men kan de onderdelen kopen of zelf maken en nieuwe of juist gebruikte materialen gebruiken.

Uiteraard is het zelf maken van onderdelen goedkoper dan wanneer men deze kant en klaar koopt. Het vervaardigen van sommige onderdelen vereist echter specifieke kennis, vaardigheid of gereedschappen waardoor het niet voor iedereen is weggelegd. Door gebruikte materialen voor de bouw te kiezen bespaart men niet alleen op kosten maar helpt men ook mee het milieu te ontzien.

samenom banner