Windmolens Nederland

De link tussen windmolens en Nederland is al snel gelegd. Het land maakt immers al eeuwen lang gebruik van de kracht van de wind om diverse zware werkzaamheden door een molen te laten uitvoeren. Hierbij kan men denken aan het droogmalen van stukken land of het malen van graan tot meel. Verspreid over heel het land treft men dan ook verschillende soorten windmolens aan.

overstappen banner

Naast windmolens van een aantal eeuwen oud ziet men de laatste jaren ook steeds vaker moderne windmolens. Deze hebben als functie het opwekken van elektriciteit met behulp van de wind. Dit is een goed alternatief voor de grijze stroom die door middel van de verbranding van fossiele brandstoffen wordt verkregen. Windmolen kunnen namelijk wel energie opwekken wanneer de wind hun rotorbladen in beweging zet maar stoten daarbij geen schadelijke stoffen uit zoals het broeikasgas CO2.

Met name aan de relatief lange kustlijn die Nederland rijk is of zelfs in zee treft men dergelijke windmolens aan. De overheid zorgt door middel van de verstrekking van allerlei fiscale voordelen en subsidies ervoor dat het voor zowel bedrijven als particulieren steeds aantrekkelijker wordt om te investeren in windenergie.

Door het vlakke karakter van het land en de hoeveelheid wind die Nederland rijk is leent het land zich uitstekend voor het opwekken van elektriciteit uit windkracht. Het is niet alleen goed voor het milieu maar maakt het land ook nog een minder afhankelijk van de olieproducerende landen. Volgens sommige mensen moet men daar wel een hoge prijs voor betalen in de vorm van landschapsvervuiling. De oude windmolen worden dan weliswaar als een lust voor het oog en als typisch Nederland landschapselement beschouwd, voor de moderne windmolen is dat zeker niet het geval.

samenom banner