Windmolens particulier

De energieprijzen rijzen de laatste tijd de pan uit en steeds meer mensen willen in hun eigen elektriciteitsbehoefte voorzien. Om het milieu en het klimaat niet te belasten kiest een steeds grotere groep voor duurzame energiebronnen zoals zon of wind.

overstappen banner

Wil men echter als particulier een windmolen gaan plaatsen op het dak of in de achtertuin dan heeft de overheid daar richtlijnen voor opgesteld. Men kan dus niet zomaar een windmolen aanschaffen en deze op de gewenste plaats neerzetten om vervolgens zelf elektriciteit op te gaan wekken. Vooraf dient men namelijk een vergunning aan te vragen. Sommige mensen vinden deze drempel zo hoog dat ze af zien van deze vorm van duurzame energieopwekking. De aanvraag van een dergelijk vergunning dient bij de gemeente te worden aangevraagd en de procedure kan soms een aanzienlijke tijd in beslag nemen.

Na het indienen van de aanvraag voor een vergunning zal de gemeente gaan bekijken of de plaatsing van een windmolen past binnen het bestemmingsplan en of er een bouwvergunning voor afgegeven kan worden. Wil de gemeente niet meewerken aan de plaatsing van een windmolen dan gaat het hele plan niet door. Zij heeft immers de doorslaggevende stem hierin en zijn vrij om zelf hun beleid te bepalen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken heeft het ministerie hierin geen enkele inspraak.

Zowel voor windmolens die op een dak, in een tuin of aan een gevel worden geplaatst is in veel gevallen een bouwvergunning nodig. Dit kan per gemeente verschillen omdat elke gemeente haar eigen beleid kan bepalen aangaande het bestemmingsplan en dus de plaatsing van een windmolen. Alleen wanneer de doorsnee van de windmolen 60 centimeter of kleiner bedraagt doet de gemeente niet moeilijk. Nadeel van dergelijke windmolens is dat men jaarlijks niet voldoen opbrengst heeft en moeilijk de investering kan terugverdienen.

samenom banner