Windmolens

Wanneer veel mensen aan Nederland denken dan denkt men in veel gevallen aan windmolens die oprijzen in het vlakke landschap. Echt vreemd is deze gedachte niet omdat men al eeuwenlang gebruik maakt van verschillende soorten windmolens. Ze werden onder andere ingezet voor het droogmalen van land, het malen van graan tot meel en vandaag de dag ook voor het opwekken van elektriciteit.

overstappen banner

Natuurlijk is het uiterlijk van de windmolen in de loop van de geschiedenis veranderd en werd een windmolen zodanig aangepast dat er het meeste rendement kon worden bepaald. Of het hier nu gaat om het malen van graan of het opwekken van stroom, men probeert steeds weer een zo gunstig mogelijke windmolen te ontwikkelen met de grootste opbrengst.

Wanneer men tegenwoordig over windmolens spreekt dan bedoeld men meestal de traditionele molens. Wil men iemand wijzen op een windmolen die is bedoeld voor de opwekking van elektriciteit dan is men eerder geneigd de term windturbine te gebruiken.

Deze laatste windmolens zijn de laatste jaren aanzienlijk in opmars omdat steeds meer mensen zich bewust worden van het opraken van de fossiele brandstoffen en het vervuilende effect dat deze hebben op het milieu op het moment dat ze worden gebruikt om energie mee op te wekken. Windmolens bieden hiervoor een goed alternatief dat niet alleen duurzaam maar ook nog eens erg schoon is.

Op steeds meer plaatsen, met name aan de kust en in zee, verrijzen zogenaamde windmolenparken die een deel van de groene energievoorziening voor hun rekening nemen. Maar ook particulieren kiezen er steeds vaker voor om in hun energiebehoefte te laten voorzien door het plaatsen van een eigen windmolen.

samenom banner