Windturbine zelfbouw

Een windturbine is een uitstekend werktuig om windenergie om te zetten in elektriciteit. Men kan een dergelijke windturbine kopen of er zelf één in elkaar zetten. Hiervoor heeft men echter wel de nodige technische kennis en vaardigheden nodig. Het zelf bouwen van een windturbine is ander niet geheel zonder gevaar omdat bijvoorbeeld het vermogen zelfs dodelijk kan zijn en een klap van een rotorblad vervelende verwondingen kan veroorzaken.

overstappen banner

Heeft men een goed ontwerp, de benodigde kennis, vaardigheden en geschikte gereedschappen en materialen dan kan de bouw van de windturbine van start gaan. Als voordeel van het zelf bouwen van een windturbine wordt vaak gesteld dat men vrij is om materialen te kiezen. Hierbij dient echter rekening te worden gehouden met de kracht die uiteindelijk op het werktuig zal worden uitgeoefend. Materialen moeten hier uiteraard tegen bestand zijn om ongelukken en defecten aan de windturbine te voorkomen.

Men kan besluiten om de onderdelen, waarruit een windturbine wordt samengesteld, te kopen of (gedeeltelijk) zelf te vervaardigen. Het zelf maken van onderdelen is niet altijd even eenvoudig maar zal de kosten wel aanzienlijk weten te drukken. Om nog meer kosten te kunnen besparen kan men bovendien geschikte gebruikte materialen gebruiken. Op die manier wordt ook nog eens het milieu worden ontzien omdat men aan recycling doet.

Is een windturbine die men zelf heeft gebouwd klaar dan kan men deze niet zomaar plaatsen. Eerst dient men na te gaan of dit is toegestaan in het bestemmingsplan van de gemeente. In veel gevallen is er zelfs een bouwvergunning voor nodig. Elke gemeente is vrij om zelf de regelgeving aangaande het plaatsen van een windturbine te bepalen. Deze kan dan ook per plaats verschillend zijn.

samenom banner