Zelfbouw windmolens

De fossiele brandstoffen zijn steeds verder op aan het raken en steeds meer mensen willen daarom gebruik gaan maken van een alternatieve vorm om energie mee op te wekken. Men kan dan bijvoorbeeld kiezen voor windenergie en heeft dus een windmolen (windturbine) nodig. Hoewel dat deze in allerlei soorten en maten op de markt zijn gebracht kiezen sommige mensen toch voor een zelfbouw exemplaar.

overstappen banner

Voordat men daadwerkelijk aan de slag kan gaan is het verstandig om eerst te informeren bij de gemeente of het binnen het bestemmingsplan is toegestaan om een windmolen te plaatsen en aan welke eisen een dergelijke molen moet voldoen. Hierna kan men gaan berekenen aan welke technische eisen een windmolen moet voldoen om in de energiebehoefte van de gebruiker(s) te kunnen voldoen.

Wanneer alles duidelijk is kan er een bouwtekening worden gezocht of gemaakt van de zelfbouw windmolen. Zowel voor het ontwerpen als het zelf bouwen van een windmolen is wel het nodige inzicht en enige technische vaardigheid vereist. Natuurlijk dient men ook de beschikking te hebben over de nodige gereedschappen om de molen in elkaar te kunnen zetten. Onder andere op het internet zijn modellen te vinden van windmolens die men zelf kan bouwen.

Voordelen van een zelfbouw windmolen zijn dat men vrij is in de materiaal keuze en het formaat van het te vervaardigen instrument. Bovendien is het zelf bouwen van de onderdelen in de meeste gevallen aanzienlijk goedkoper dan wanneer men ze zou kopen. Wil men erg milieubewust te werk gaan dan kan men de windmolen in zijn geheel of gedeeltelijk vervaardigen van gebruikte materialen. Naast milieuvriendelijk bespaart dit eveneens op de te maken kosten en wordt het financieel nog aantrekkelijker om een windmolen zelf te gaan bouwen.

samenom banner