Zonne-energie bedrijven

Niet alleen huishoudens verbruiken per jaar een gigantische hoeveelheid energie ook bedrijven zorgen ervoor dat de vraag naar energie hoog blijft. De laatste jaren is er echter veel te doen over het terugdringen van het energieverbruik en zo niet alleen kosten te besparen maar vooral ook om het klimaat en het milieu te kunnen ontzien.

overstappen banner

Als zogenaamde grootverbruikers van energie kunnen bedrijven een enorme bijdrage leveren aan het milieu door duurzame en schone energie op te gaan wekken bijvoorbeeld met behulp van de zon. Niet alleen kan men dan de warmte van de zon gebruiken om het kraan- of productiewater mee op te warmen maar ook voor de verwarming van de gebouwen en het opwekken van elektriciteit is zonne-energie heel geschikt.

Het bedrijf moet dan wel bereid zijn om enkele investeringen te doen zoals het aanschaffen van een aantal zonnepanelen, een zonnecollector en/of een zonneboiler. Uiteraard horen hier dan ook de benodigde materialen en apparaten bij die het mogelijk maken om het systeem te laten werken.

Hoewel dit vaak een aanzienlijk grote investering voor een bedrijf betekent kan dit ook een forse besparing opleveren op energiekosten zoals elelktriciteit en gas. Het normale verwarmingssysteem van het gebouw en de warmwatervoorziening kan dan minder vaak worden gebruikt of zelfs helemaal achterwege worden gelaten. Hierdoor zal het bedrijf de investering na enkele jaren hebben terugverdiend en daarna dus, min of meer, gratis gebruik kunnen maken van de energie die geleverd wordt door de zon.

De overheid wil het gebruik van zonne-energie bij zowel particulieren als bedrijven flink aanmoedigen. Om deze reden heeft men dan ook een aantal subsidieregelingen en fiscale voordelen voor beide partijen in het leven geroepen om zo het gebruik van schone en duurzame energie interessanter te maken.

samenom banner