Zonne-energie rendement

Met het vermogen van een zonnecel wordt het product van stroomsterkte en de spanning bedoeld. Dit vermogen is afhankelijk van de temperatuur. Hoge temperaturen van een cel resulteren in een laag vermogen. Het gevolg hiervan is een verlaging van het rendement.

overstappen banner

Het rendement van een zonnecel dat ook wel celrendement wordt genoemd geeft aan hoeveel van de opgevangen hoeveelheid licht wordt omgezet in nuttige elektrische energie. In de regel kan men stellen dat hoe hoger het rendement van een zonnecel is, hoe beter deze in staat zal zijn om deze straling om te vormen in elektriciteit.

Verder kan men stellen dat hoe hoger het rendement is hoe meer vermogen een bepaald oppervlak op kan wekken. Met andere woorden een zonnepaneel met een rendement van 12,5 % levert een vermogen van 125 Watt per vierkante meter op. Bij een rendement van tien procent zal het vermogen 100 Watt bedragen. Men gaat hier uit van een piekvermogen zoals die gelden onder standaard testomstandigheden met 1000 W lichtinstraling per vierkante meter (m2). Het eerste paneel zal dus bij een gelijke installatiegrootte 25 % meer zonnestroom per jaar op kunnen leveren.

De tijd die men nodig heeft om een installatie voor zonne-energie terug te kunnen verdien wordt sterk beïnvloed door het rendement dat een zonnepaneel heeft. Hoe hoger dit rendement is hoe meer energie men daadwerkelijk kan gebruiken en hoe sneller de installatie is terugverdiend.

Bij de aanschaf van een installatie voor zonne-energie is het daarom belangrijk te letten op het rendement. Koopt men overigens een systeem met een te laag rendement dan kan men te weinig energie opwekken en dient men alsnog stroom van het lichtnet af te nemen.

samenom banner