Zonne-energie verlichting

Verlichting, en dan met name buitenverlichting, kan men heel goed laten werken op zonne-energie. Door de lampen te voorzien van een klein zonnepaneeltje kan men gedurende de dag een kleine accu opladen met elektriciteit die door de zon is opgewekt. Wanneer het donker is zal de lamp dan, vaak uitgerust met een lichtsensor, vanzelf gaan branden.

overstappen banner

Het grote voordele van verlichting op zonne-energie is dat men geen gebruik hoeft te maken van allerlei kabels en stekkers om de lamp van stroom te kunnen voorzien. Vooral in een tuin kan dit erg lastig zijn en zelfs tot gevaarlijke situaties leiden indien men de stroomkabels op een onjuiste manier aanlegt. Men kan op deze manier bovendien plaatsen van licht voorzien waar men normaal gesproken geen gebruik kan maken van het openbare lichtnet zoals bijvoorbeeld in een caravan, op een boot of in een tuin- of vakanntiehuisje dat erg achteraf is gesitueerd.

Vandaag zijn de lampen die gebruik maken van zonne-energie in veel gevallen voorzien van zogenaamde LED-lampjes. Deze geven niet alleen relatief veel licht maar kunnen bovendien branden wanneer er weinig vermogen wordt geleverd. Als alternatief zou men natuurlijk ook lampen kunnen gebruiken die hun elektriciteit halen uit een batterij. Nadeel hiervan is echter dat men deze batterij na verloop van tijd dient te vervangen. Bovendien bestaat de kans dat een batterij gaat lekken en dat de lamp hierdoor beschadigd zal raken.

Door gebruik te maken van zonne-energie om een lamp te laten branden hoeft men geen gebruik te maken van het openbare lichtnet en dus kan er minder elektriciteit worden opgewekt waarvoor, in conventionele energiecentrales, fossiele brandstoffen dienen te worden verbrand. De uitstoot van schadelijke gassen zoals CO2 zal hierdoor minder worden. Dit komt het milieu zeker ten goede.

samenom banner