Zonneboiler subsidie

Bij de regeling Duurzame Warmte is de subsidie voor de grote zonneboilers lager geworden. Het betreft hier zonneboilers waarvan het oppervlak van de collectors meer dan 6 vierkante meter (m2) bedraagt. In plaats van de 180 euro per GigaJoule (GJ) zal men nu 125 euro per GigaJoule gaan ontvangen. Deze verandering is ingegaan per 9 augustus 2009.

overstappen banner

Iedereen die voor deze datum een aanvraag heeft ingediend die zal nog het hogere bedrag aan subsidie ontvangen. De aanvragen van latere datum zullen het lagere bedrag vergoed krijgen.

Door de minister is echter, naast de verlaging van de subsidie ook een extra voorwaarde gesteld waaraan een aanvrager dient te voldoen namelijk: alle zonneboilers moeten voldoen aan de testen van NEN-EN. Voor de kleine zonneboilers (dus met een oppervlak van de collectoren van 6 vierkante meter of minder) is deze systeemtest NEN-EN gesteld op 12976. Voor de grotere exemplaren is dit echter 12975.

De subsidieregeling Duurzame warmte voor bestaande woningen is bedoeld voor de particuliere huizeneigenaar die ernaar streeft om extra wooncomfort te krijgen zonder dat daar extra kosten aan zullen zijn verbonden. Tevens kunnen investeerders in woningen in aanmerking komen voor de subsidie Duurzame warmte. Plaatst men dus in de eigen woning bijvoorbeeld een zonneboiler dan komt men onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de subsidieregeling Duurzame warmte voor bestaande woningen.

Door het in het leven roepen van deze subsidieregeling wil de overheid steeds meer mensen bewegen om over te stappen op het gebruik van schone en duurzame energie. Dit is immers een stuk beter voor het milieu en op deze manier ook nog eens een stuk aantrekkelijker in aanschaf.

samenom banner