Zonnepanelen hoog rendement

Hoe hoog het rendement van een zonnepaneel is hangt van een aantal factoren af. Hierdoor zal een zonnepaneel op de ene plaats rendabeler zijn dan wanneer men hem elders zou plaatsen. De fabrikanten van zonnepanelen drukken het vermogen van hun panelen doorgaans uit in de eenheid Wattpiek )Wp). Hiermee wordt het vermogen bedoeld dat een zonnepaneel heeft onder ideale omstandigheden. In ons land worden deze dan meestal ook niet behaald omdat men hier eenvoudigweg te weinig van de zon kan genieten.

overstappen banner

Om een hoog rendement te kunnen behalen met een zonnepaneel is echter niet alleen de hoeveelheid zonlicht van invloed ook de plaats waar een zonnepaneel zijn werk moet doen en de hoek waarin deze is gemonteerd. Om optimaal te kunnen werken, en dus een hoog rendement te kunnen behalen, kan een zonnepaneel het beste in een hoek van dertig graden ten opzichte van de waterpas worden geplaatst aan de zuidwest tot zuidoost kant van het dak. Op deze manier vangt het zonnepaneel de meeste zon en kan er de meeste energie worden opgewekt.

Door de steeds beter wordende technieken zijn fabrikanten van zonnepanelen telkens weer in staat om nog betere panelen te ontwikkelen met een nog hoger rendement. Maar ook hiervoor geldt dat deze alleen dat rendement kunnen behalen onder de meest ideale omstandigheden. Met dit gegeven dient een potentiƫle koper van zonnepanelen rekening te houden om geen kat in de zak te kopen. Wanneer men namelijk niet aan alle voorwaarden voldoet die vallen onder ideale omstandigheden dan kan dit een aanzienlijk verlies van rendement betekenen.

samenom banner