Zonnepanelen

Een van de eerste, door zonne-energie aangedreven, machines werd al in het jaar 1915 door de Franse Saloman de Caus ontwikkeld. Hij maakt gebruik van het feit dat lucht uitzet onder invloed van de warmte die de zon levert. Het apparaat dat hij ontwikkeld had kon kleine hoeveelheden water verplaatsen. Er bestaan zeer veel zonnepanelen toepassingen. Doordat men kort na deze uitvinding steeds gemakkelijker of fossiele brandstoffen kon gaan beschikken nam de interesse voor zonne-energie tijdelijk af.

overstappen banner

Pas na het jaar 1950 leefde de zonne-energie weer op. Dit werd nog verder versterkt toen de hel;e wereld in de jaren zeventig van de vorige eeuw te maken kreeg met een energiecrisis. Vanaf dat moment is men steeds meer gaan nadenken over de technische mogelijkheden die zonne-energie te bieden heeft.

De meest gebruikte mogelijkheden zijn tegenwoordig de zonnecollector, de zonneboiler en zonnepanelen. De straling van de zon kan namelijk vrij eenvoudig worden omgezet in warmte of in elektriciteit. De zonnepanelen installatie gaat erg vlot. Door zonlicht en –warmte op te vangen op een zwart oppervlak kan men de warmte en het licht absorberen en bruikbaar maken.

Zonnepanelen zorgen ervoor dat het dag- of zonlicht wordt opgezet in elektriciteit. Dit kan doordat de gebruikte zonnecellen uit twee lagen silicium zijn opgebouwd waartussen zich een elektrische stroom zal vormen op het moment dat er licht op valt. Deze stroom is weliswaar gelijkstroom maar deze kan wel worden opgeslagen in accu’s of worden omgevormd, met behulp van een omvormer (inverter) naar wisselstroom 230 Volt waardoor deze gelijk is aan de stroom van het openbare lichtnet. Bekijk meer over de werking van zonnepanelen

Door de elektriciteit, die is opgewekt door zonne-energie, te gebruiken voor het laten functioneren van elektrische apparaten kan men aanzienlijk wat stroom besparen per jaar. Hierdoor zal men minder elektriciteit afnemen van het openbare lichtnet. Het elektriciteitsbedrijf zal minder stroom hoeven op te wekken wat een gunstig effect heeft op het milieu.

samenom banner