Zonnestroom

Onder zonnestroom wordt elektriciteit verstaan die door gebruik te maken van zonnepanelen (die zijn uitgerust met fotovoltaïsche cellen deze worden ook wel PV-cellen genoemd). Deze elektriciteit wordt uit de elektromagnetische stralingsenergie van de zon opgewekt.

overstappen banner

De eerste keer dat zonnestroom werd toegepast was in satellieten. In het jaar 1958 werd de eerste satelliet (de Vanguard I) de ruimte in geschoten. Deze satelliet was voorzien van zonnecellen die voor de opwekking van de benodigde elektriciteit moesten zorgen.

Doordat over heel de wereld de vraag naar de toepassing van zonnestroom sterk toeneemt daalt de prijs van de zonnestroom snel. Namelijk hoe meer zonnestroom er gebruik wordt des te sneller de prijs ervan zal dalen. De algemene verwachting is dat de prijs van fossiele brandstoffen verder zal blijven oplopen. Het gevolg zal dan ook zijn dat op korte termijn (binnen enkele jaren al) dat zonnestroom ook alleen om financiële redenen interessant zal worden.

Door de alsmaar vernieuwde technologieën kan zonnestroom steeds beter met de fossiele brandstoffen concurreren. Een aantal Europese deskundigen durven te voorspellen dat zonnestroom vanaf ongeveer 2015 of 2017 volledig zou kunnen concurreren met de marktprijzen van elektriciteit die op een conventionele manier is opgewekt.

Door de schadelijke effecten die de verbranding van fossiele brandstoffen hebben op het klimaat zijn er steeds meer mensen die bewust met energie om willen gaan. Men zoekt naar alternatieve energiebronnen die niet alleen schoon maar ook duurzaam zijn. De fossiele brandstoffen zullen namelijk na verloop van tijd opraken. De zon daarentegen is niet alleen schoon maar zal ook nog tijden energie kunnen leveren.

De Nederlandse overheid probeert door het verstrekken van subsidies en fiscale voordelen het gebruikt van zonnestroom aantrekkelijker te maken voor het grote publiek. De investering in bijvoorbeeld zonnepanelen of zonnecollectors brengt namelijk hoge kosten met zich mee.

samenom banner